NEWSLETTER

Zapraszamy do skorzystania z naszego newslettera.
Wystarczy tylko dodać swój email.


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Idea.

1. 2. 3.

Wspieramy lokalnych przedsiębiorców

Promujemy rynek podkarpackich produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych

Umożliwiamy nawiązanie międzynarodowych kontaktów i współpracy, ułatwiając wejście na rynki szwajcarskie i Unii Europejskiej

Mapa instytucji

O nas

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

logo-copy.jpg

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska pełni rolę Instytucji Wdrażającej projekt "Alpejsko - Karpacki Most Współpracy". 

Powstało w 2000 roku jako organizacja reprezentująca stronę polską Euroregionu Karpackiego, skupiająca samorządy z obszaru województwa podkarpackiego, a także małopolskiego. Już od prawie 13 lat kreuje politykę rozwoju Karpat bazując na idei międzynarodowego partnerstwa podmiotów publicznych, prywatnych i pozarządowych. 

Misją Stowarzyszenia jest wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego Karpat poprzez tworzenie rzeczywistych struktur współpracy transgranicznej i międzyregionalnej na zasadach partnerstwa, subsydiarności i demokratycznej reprezentacji podmiotów sektora: publicznego, prywatnego i pozarządowego. Wszystkim działaniom Stowarzyszenia towarzyszy wizja tej części Europy, jako dynamicznie rozwijającego się, opartego o bogactwo dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz aktywność mieszkańców obszaru współpracy – konkurencyjnego w skali Europy i Świata.

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska jest instytucją o ugruntowanej 13-letnim doświadczeniem pozycji w tej części Europy w zakresie współpracy terytorialnej. Od 2001 roku wdraża w pełnym zakresie programy transgraniczne finansowane ze środków Unii Europejskiej. PHARE CBC, INTERREG IIIA, Europejska Współpraca Terytorialna to kolejne etapy drogi do statusu lidera wsparcia transgranicznych procesów rozwojowych. Poprzez milony euro, które za pośrednictwem Stowarzyszenie trafiły i wciąż trafiają do setek beneficjentów w sposób instotny wspiera rozwój całego województwa podkarpackiego oraz współpracę z jego karpackimi sąsiadami.

"Alpejsko - Karpacki Most Współpracy" jest kolejnym wielkim projektem, jaki Stowarzyszenie realizuje dzięki wsparciu funduszy europejskich - tym razem pochodzących ze Szwajcarii. Do chwili obecnej zrealizowało i wciąż realizuje wiele projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zmierzających nie do osiągania korzyści własnych, ale korzyści dla województwa podkarpackiego oraz obszaru Euroregionu Karpackiego.


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"

pro_carpathia.jpg

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" pełni rolę Partnera Projektu w "Alpejsko - Karpackim Moście Współpracy".

Stowarzyszenie „Pro Carpathia” funkcjonuje na rynku od 2004 roku. Swoje cele statutowe realizuje poprzez inicjowanie wielorakich projektów o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jest sprawnie działającą Instytucją Otoczenia Biznesu oraz podmiotem aktywizującym lokalną społeczność i samorządy. Prowadzi również działalność badawczą, wydawniczą i gospodarczą, skierowaną do sektora samorządowego, instytucji społecznych oraz przedsiębiorstw.

Organizacja od początku opracowuje i realizuje przedsięwzięcia m.in. w ramach programów współpracy transgranicznej (PHARE, INTERREG), programów wspierających rozwój kapitału ludzkiego, wspierających popularyzację potencjału regionu, Funduszy Norweskich, Środków Szwajcarskich, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projekty realizowane są w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami kultury i innymi podmiotami. Realizowane przedsięwzięcia podejmowano we współpracy m. in. z instytucjami ze Słowacji, Ukrainy, Węgier, Norwegii i Włoch.

Partnerstwo w projekcie „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” oraz fundusze pochodzące ze Szwajcarii dają nowe możliwości wsparcia i rozwoju regionu.

W ramach niniejszego programu Stowarzyszenie "Pro Carpathia" prowadzi również serwis www.podkarpackiesmaki.pl, do odwiedzenia którego zapraszamy!

Aktualności

W chwili obecnej nie posiadamy informacji w tym dziale.
W GÓRĘ

 

carpathia_logo.jpg

karpacki_horyzont.jpg karpacka_agencja.jpg

 

Karpackie Centrum Współpracy Gospodarczej

i Produktu Regionalnego

Rynek 16

35-064 Rzeszów

tel. (+48) 17 852 52 05

fax. (+48) 17 862 20 73

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 5

35-064 Rzeszów

tel. (+48) 17 850 65 67

tel./fax (+48) 17 853 68 98Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2011 Alpine - Carpathian Cooperation Bridge

projekt: agencjainvitro.pl, realizacja: agendo.pl