NEWSLETTER

Zapraszamy do skorzystania z naszego newslettera.
Wystarczy tylko dodać swój email.


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Idea.

1. 2. 3.

Wspieramy lokalnych przedsiębiorców

Promujemy rynek podkarpackich produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych

Umożliwiamy nawiązanie międzynarodowych kontaktów i współpracy, ułatwiając wejście na rynki szwajcarskie i Unii Europejskiej

Mapa instytucji

Lista projektów dofinansowanych

Projekty dofinansowane w ramach I naboru 04.06-13.07.2012

FUNDUSZ STUDY TOUR

Lp. Nr projektu Tytuł projektu Nazwa Wnioskodawcy Wnioskowana kwota dofinansowania Uzyskane punkty
1. I/FST/8 Study Tour – ścieżką do wsparcia rozwoju Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 39 960,00 PLN 91,75
2. I/FST/2 Partnerstwo Polsko-Szwajcarskie na rzecz rozwoju regionalnego Powiat Rzeszowski 39 832,00 PLN 87,75
3. I/FST/7 Ku lepszej przyszłości LGD „Zielone Bieszczady” 39 600,00 PLN 79,25
4. I/FST/9 Partnerstwo czystych gmin. Adaptacja szwajcarskich rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami do warunków polskich Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Eurogalicja” 39 746,00 PLN 78,00
5. I/FST/6 Nowa jakość systemu edukacji w gminie Majdan Królewski na bazie szwajcarsko-polskiej wymiany doświadczeń Gmina Majdan Królewski 39 950,00 PLN 70,25
6. I/FST/1 Nabycie dobrych praktyk szwajcarskiej organizacji biznesowej przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Przemyślu Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu 39 539,00 PLN 65,50
Łączna kwota dofinansowania: 238 627,00 PLN


FUNDUSZ PROMOCJI LOKALNEGO EKSPORTU

Lp. Nr projektu Tytuł projektu Nazwa Wnioskodawcy Wnioskowana kwota dofinansowania Uzyskane punkty
1. I/FPLE/8
Rozwój mocy produkcyjnej oraz oferty rynkowej pozwalającej na rozpoczęcie działalności eksportowej na rynki Szwajcarski oraz Francuski
P.P.H.U. DZIECKO Suchocka Rita * 100 000,00 PLN 93,75
2. I/FPLE/19 Poszerzenie oferty eksportowej wyrobów z tworzyw sztucznych Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Dremex” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "DREMEX" Sp. z o.o. 99 215,37 PLN 93,50
3. I/FPLE/16 Zwiększenie rozpoznawalności firmy BUMERA Sp. z o.o. jako producenta wysokiej jakości mebli hotelowych na rynku międzynarodowym oraz zwiększenie przychodów z tytułu działalności eksportowej bezpośrednim efektem dofinansowania udziału firmy w dwóch imprezach targowo-wystawienniczych zorganizowanych na terenie Niemiec BUMERA Sp. z o.o.
98 198,08 PLN 90,50
4. I/FPLE/15
Rozwój Zakładu Mięsnego „SMAK-GÓRNO” na rynku międzynarodowym
Zakład Mięsny „SMAK-GÓRNO” Sp. z o.o. *
99 418,57 PLN
87,75
5. I/FPLE/2
Zwiększenie efektywności w pozyskiwaniu zagranicznych partnerów handlowych firmy Limet
Z.P.H. Limet S.C. *
98 000,00 PLN 82,00
6. I/FPLE/23
Czas na eksport sąsiedzki – współpraca polsko-słowacko-ukraińska
F.H.U. „Budinstel”
79 843,97 PLN
77,25
7. I/FPLE/14 „Nawiązanie współpracy ze Słowacją poprzez produkcję i eksport drewna opałowego i tartacznego za pomocą zakupionego środka transportu” Firma Handlowo-Usługowa Bauman Grzegorz 99 600,00 PLN 76,75
8. I/FPLE/10 Innowacyjny system kreatora sklepów internetowych oraz translator e-sklepów do wersji mobilnej na rynkach lokalnych i zagranicznych BRAND PROMOTION Arkadiusz Ostrowski 96 000,00 PLN 76,50
9. I/FPLE/24 Rozwój działalności firmy Aleksander Pelc ALRAT poprzez eksport ALRAT Aleksander Pelc 93 552,60 PLN 75,25
10. I/FPLE/11 Rozwój Fabryki Pieczywa Cukierniczego SAN-Pajda Sp. z o.o. w oparciu o zagraniczne rynki docelowe Fabryka Pieczywa Cukierniczego SAN-Pajda Sp. z o.o. 99 999,00 PLN 75,00
11. I/FPLE/12 Rozpoczęcie działalności eksportowej firmy poprzez wykorzystanie doradztwa w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych, opracowania koncepcji wizerunku oraz zakup środków trwałych Marek Madera „FRANCOPOL” 99 600,00 PLN 74,50
12. I/FPLE/17 Rozwój eksportu technologii e-learningowych obsługiwanych za pomocą urządzeń mobilnych na rynek brytyjski w firmie DANMAR COMPUTERS Danmar Computers Małgorzata Mikłosz 83 666,40 PLN 74,50
13. I/FPLE/18 Eksport systemów do nauczania na odległość firmy E-SPACE do Wielkiej Brytanii E-SPACE Krzysztof Ciąpała 83 666,40 PLN 74,50
14. I/FPLE/22 Podkarpackie drewno na rynkach Europy P.P.H.U. „Inter-Trade” * 92 426,40 PLN 69,00
15. I/FPLE/5 Rozwój działalności eksportowej spółki na rynku słowackim poprzez wykorzystanie doradztwa i zakup środków trwałych Znicz-Kross Sp. z o.o. * 98 400,00 PLN 68,00
16. I/FPLE/20 Rozszerzenie obszaru oddziaływania przedsiębiorstwa poprzez eksport usług do krajów UE oraz Szwajcarii SIGNUM Sp. z o.o. 45 324,00 PLN 67,75
17. I/FPLE/21 Rozwój firmy ZPH BEPOLPLAST I Sp. J. z miejscowości Żarnowiec poprzez wzrost działalności międzynarodowej (eksportu) Z.P.H. BEPOLPLAST I Małgorzata Bęben, Wojciech Bęben, Łukasz Bęben Spółka Jawna * 19 620,00 PLN 65,00
Łączna kwota dofinansowania: 1 486 530,79 PLN

* Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.


Projekty dofinansowane w ramach II naboru 02.04-29.05.2013

FUNDUSZ STUDY TOUR

Lp. Nr projektu Tytuł projektu Nazwa Wnioskodawcy Wnioskowana kwota dofinansowania Uzyskane punkty
1. II /FST/ 11 „Alpejsko Karpacki Tygiel Kulturalny” Stowarzyszenie Przemyskie Centrum Inicjatyw Kulturalnych „MYTUSA” 71 955,00 PLN 91,50
2. II/FST/22
"Dobre praktyki dzięki Study Tour Polska-Szwajcaria 2014"
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
99 900,00 PLN 91,25
3. II/FST/3
Wizyta studyjna w Szwajcarii szansą na wzrost potencjału gospodarczego firm członkowskich Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie
Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie
99 741,60 PLN 88,00
4. II/FST/18
Podkarpackie z wyższej półki - study tours na rzecz wzrostu konkurencyjności regionalnych produktów turystyki biznesowej, kongresowej i luksusowej
Podkarpacka Izba Gospodarcza Krosno
98 056,00 PLN 88,00
5. II/FST/5
Transfer wiedzy w zakresie współpracy nauki z biznesem od podmiotów niemieckich do przedstawicieli JST, sfery biznesu i nauki ze Stalowej Woli
Gmina Stalowa Wola
99 955,80 PLN 87,25
6. II/FST/19
Wzmocnienie partnerstwa polsko–słowackiego poprzez wymianę dobrych praktyk oraz realizację wspólnych działań związanych z organizowaniem żywych lekcji historii.
Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „X.D.O.K.”
39 539,00 PLN 65,50
7. II/FST/1 Pozyskanie wiedzy i doswiadczenia celem rozwoju eksportu Ziemniaka Dębickiego pod marką własną do państw Regionu Karpackiego i Grecji Stowarzyszenie ZIEMNIAK DĘBICKI 94 319,10 PLN 86,25
8. II/FST/24 Wsparcie dla zrównoważonego rozwoju mikroregionu Tarnobrzeskiego poprzez adaptację dobrych praktyk oraz doświadczenia partnerów szwajcarskich i norweskich Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 83 566,80 PLN 86,00
9. II/FST/16 Modelowe rozwiązania szwajcarskie w obszarze edukacji wdrażane przez przez Gminę Majdan Królewski Gmina Majdan Królewski 80 410,00 PLN 85,75
10. I/FST/13
Od Alp po Karpaty LGD "Zielone Bieszczady" 99 099,00 PLN
84,50
11. II/FST/6
Adaptacja szwajcarskich rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami do warunków pawłosiowskich
Gmina Pawłosiów
82 411,75 PLN 85,25
12. II/FST/29
Współpraca międzysektorowa na rzecz rozwoju województwa podkarpackiego
Stowarzyszenie Równe Szanse 88 200,00 PLN 85,25
13. II/FST/10 Partnerstwo polsko-niemieckie szansą rozwoju i wymiany doświadczeń przedsiębiorstw z Boguchwały Gmina Boguchwała 99 570,70 PLN 84,25
14. II/FST/25 Dobre praktyki branży turystycznej Szwajcarii narzędziem rozwoju turystyki na Podkarpaciu Małopolski Instytut Gospodarczy 86 733,00 PLN 83,75
15. II/FST/9 Pomocna dłoń Gmina Miasta Sanoka 99 999,95 PLN 82,50
16. II/FST/17 Zdobywanie nowych doświadczeń w dziedzinie kultury w gminie Tryńcza w oparciu o wymianę szwajcarsko-polską Trynieckie Centrum Kultury w Tryńczy 53 541,50 PLN 80,25
17. II/FST/15 Model agroturystyki austriackiej dobrym wzorem dla kwaterodawców z gminy Dukla Gmina Dukla 44 890,20 PLN 80,00
18. II/FST/8 Utworzenie partnerstwa międzynarodowego w zakresie współpracy gospodarczej – kreowanie prawidłowych sposobów zarzadzania strefami biznesu w gminie Orły Gmina Orły 99 532,00 PLN 79,50
19. II/FST/14 Rozwój polsko-francuskiej współpracy kulturalnej poprzez udział Strzyżowskiego Chóru Kameralnego w warsztatach francuskiej muzyki chóralnej w Nicei Dom Kultury "Sokół" w Strzyżowie 84 677,00 PLN 77,75
20. II/FST/31 Wyjazd studyjny ośrodków Spa i Wellness podkarpacie w celu zdobycia doświadczeń i nawiązania współpracy z partnerami europejskimi Educare et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego 98 954,10 PLN 77,25
21. II/FST/32 Made in Karpaty wymiana doswiadczeń w tworzeniu i sprzedaży produktów ekoturystycznych Bieszczadzkie Stowarzyszenie Ekoturystyczne „BASZTA” 74 214,00 PLN 77,00
22. II/FST/26 Karpackie klimaty – transgraniczne spotkania młodzieży i samorządowców z terenu Gminy Jeżowe w Polsce oraz miasta Drohobycz i Borysław na Ukrainie Gmina Jeżowe 78 880,00 PLN 76,75
23. II/FST/20 Nowe formy promowania kultury folkowej na podstawie szwajcarsko-polskiej wymiany doświadczeń Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Sokołów Młp. 99 994,00 PPLN 76,00
24. II/FST/21 Partnerstwo polsko-szwajcarskie na rzecz rozwoju lokalnego gminy Sokołów Małopolski Gmina Sokołów Małopolski 88 425,50 PLN 74,50
25. II/FST/12 Inkubator aktywnych obywateli – szwajcarskie standardy w polskich realiach Gmina Olszanica 99 997,92 PLN 73,75
26. II/FST/34 Study Tour - partnerstwo dla rozwoju regionalnego Stowarzyszenie "Ekoprzestrzeń" Ekologia-Rozwój-Przestrzeń 99 990,00 PLN 73,00
Łączna kwota dofinansowania: 2 307 007,22 PLN

 

FUNDUSZ PROMOCJI LOKALNEGO EKSPORTU

Lp. Nr projektu Tytuł projektu Nazwa Wnioskodawcy Wnioskowana kwota dofinansowania Uzyskane punkty
1. II/FPLE/2
Specjalistyczne doradztwo w zakresie eksportu jak również udziału w dwóch imprezach targowych zorganizowanych na terenie Niemiec szansą dla firmy BUMERA Sp. z. o. o na zwiększenie przychodów z tytułu międzynarodowej wymiany gospodarczej
BUMERA sp. z. o. o
99 806,46 PLN
97,00
2. II/FPLE/31
Rozwój działalności eksportowej firmy SIGNUM Pracownia Reklamy s.c poprzez utworzenie sklepu internetowego i wprowadzenie produktów oraz usług na rynek szwajcarski
SIGNUM PRACOWNIA REKLAMY
97 746,00 PLN
95,00
3. II/FPLE/3
Rozwój Zakładów Metalowych w Przysiekach Sp. z.o.o w oparciu o rynki zagraniczne
Zakłady Metalowe w Przysiekach Sp.z.o.o
99 964,61 PLN
89,00
4. II/FPLE/10
Rozwój działalności eksportowej firmy Zbigniew Stachów P.P.H.U „STAKOV” poprzez wprowadzenie nowego produktu na rynek francuski
Zbigniew Stachów P.P.H.U “STAKOV”
99 997,26 PLN
89,00
5. II/FPLE/11 Podkarpackie drewno na rynkach Europy
P.P.H.U “INTER-TRADE”
75 180,00 PLN
Warunkowo
87,25
6. II/FPLE/38
Rozwój współpracy między firmą APISO a partnerami z krajów Unii Europejskiej
Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna APISO Robert Osipa
97 940,00 PLN
87,25
7. II/FPLE/22
Rozwój działalności eksportowej Agencji Reklamowej Horyzont skierowanej na rynek brytyjski
HORYZONT- AGENCJA REKLAMOWA Sławomir Popek
66 090,00 PLN
87,00
8. II/FPLE/30
Strategiczne I operacyjne działania promocyjne szansą na rozwój działalności eksportowej firmy Exacto Sp.z.o.o.
Exacto Sp. Z.o.o
98 280,00 PLN
85,25
9. II/FPLE/21
Nawiązanie współpracy z Sudanem poprzez eksport części zamiennych oraz maszyn nalewających i pakujących dzięki skorzystaniu z doradztwa oraz nabycia obrabiarki
LK POLAND
100 000,00 PLN
84.00
10. II/FPLE/36
Rozwój działalności PPHU ”DANKROS” sp.z.o.o poprzez wprowadzenie nowych produktów na rynek niemiecki i do Wielkiej Brytanii
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „DANKROS” Sp. z.o.o
100 000,00 PLN
83.50
11. II/FPLE/32
Rozpoczęcie działalności eksportowej za pomocą platformy do generowania stron www oraz z modułem CMS z przeznaczeniem na rynek słowacki
SOFTNET – Krzemienica Mirosław Pelc
98 640,00 PLN
80,50
12. II/FPLE/26
Nawiązanie współpracy z Partnerami z Niemiec i Szwajcarii, w celu rozwinięcia eksportu chleba studenckiego oraz królewskiego do tych krajów
F.P.H. Piekarnia “AS”
100 000,00 PLN
Warunkowo
79,50
13. II/FPLE/4
Eksport aplikacji mobilnych i internetowych przez agencję interaktywną Aberit
ABERIT Piotr Bereziewicz
99 579,00 PLN
79,00
14. II/FPLE/12
Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy Galeria Edithstyl EDYTA PUCEK poprzez rozpoczęcie eksportu produktów i usług na rynek chorwacki
Galeria Edithstyl Edyta Pucek
80 358,00 PLN
78,00
15. II/FPLE/15
Platforma internetowa do odsprzedaży wydruków wielkoformatowych wykorzystująca aplikację do tworzenia projektów graficznych klienta
WISAX Sp. z.o.o.
96 600,00 PLN
77,25
16. II/FPLE/39
Rozwój działalności eksportowej zakładu mięsnego Smak-Górno na rynku słowackim
Zakład Mięsny Smak-Górno sp. z o.o.
99 840,00 PLN
77,25
17. II/FPLE/1
Poszukiwanie partnerów biznesowych, promocja i rozpoczęcie eksportu wyrobów firmy Sauna Lina Sp. z. o. o 
Sauna Line Sp.z.o.o
95 004,00 PLN
76,50
18. II/FPLE/23 Rozwój sprzedaży eksportowej Ideo Sp.z.o.o poprzez rozpoczęcie outsourcingu usług na rynku niemieckim IDEO Sp.z.o.o
76 119,00 PLN 
Warunkowo
76,50
19. II/FPLE/5 Rozwój działalności eksportowej Firmy Glass Studio Habrat poprzez udział w międzynarodowych Targach Ambiente 2014 we Frankfurcie nad Menem HABRAT DOROTA GLASS STUDIO HABRAT 33 057,00 PLN 76,00
20. II/FPLE/17 Nawiązanie współpracy z Austrią poprzez eksport usług budowlanych przy pomocy zakupionych środków trwałych oraz skorzystania z doradztwa
WILK-S.M.A.K-BUD-WILK SŁAWOMIR 100 000,00 PLN 75,00
21. II/FPLE/8 Rozpoczęcie działalności eksportowej firmy na rynku niemieckim poprzez wykorzystanie doradztwa i zakup środków trwałych Jan Głazowski Zakład Usługowo- Produkcyjno- Handlowy “GŁAZ-POL” 99 600,00 PLN 74,75
22. II/FPLE/25 Eksport wafli i macy na rynek słowacki. Rozszerzenie działalności handlowej wyrób lokalnych na rynek słowacki Wytwórnia wód gazowanych Wafli i Macy Stanisław Baran 88 980,00 PLN
Warunkowo
74,25
23. II/FPLE/19
Nawiązanie współpracy z Francją poprzez produkcję i eksport mebli drewnianych przy pomocy niezbędnego sprzętu i skorzystania z doradztwa Henryk Niezierski DREW-MEBEL 100 000,00 PLN 72,75
24. II/FPLE/28 Wprowadzenie na rynek rumuński systemu do rezerwacji usług turystycznych w trybie SaaS przez firmę Why Not USA WHY NOT USA Sp.z.o.o Spółka komandytowa 90 000,00 PLN 72,50
25. II/FPLE/7 Rozpoczęcie działalności eksportowej firmy na rynku niemieckim poprzez wykorzystanie doradztwa i zakup samochodu dostawczego oraz przyczepy ciężarowej GŁAZOWSKA ELŻBIETA Firma Remontowo -Budowlana “EGBUD”
71 400,00 PLN 71,25
26. II/FPLE/29 Eksport wyrobów i usług stolarskich firmy STOLMARK na rynek niemiecki
Usługowy Zakład Stolarski „STOLMARK” 93 600,00 PLN 71,25
27. II/FPLE/45 Pozyskiwanie zagranicznych partnerów handlowych poprzez firmę NEWKOM na rynku słowackim i ukraińskim NewKom Sp.z o.o. 99 996,58 PLN 71,00
28. II/FPLE/34 Rozwój działalności eksportowej firmy Alrat na rynku ukraińskim Aleksander Pelc „ALRAT” 99 949,80 PLN 70,00
29. II/FPLE/44 Aktywizacja eksportu poprzez wprowadzenie na rynek ukraiński aplikacji do tworzenia sklepów interntowych ECOTRADING, R-PROJECT 97 980,00 PLN 69,50
Łączna kwota dofinansowania: 2 655 707,71 PLN
kwota podlega weryfikacji po spełnieniu wymagań KPD przez Wnioski zaakceptowane warunkowo

Aktualności

W chwili obecnej nie posiadamy informacji w tym dziale.
W GÓRĘ

 

carpathia_logo.jpg

karpacki_horyzont.jpg karpacka_agencja.jpg

 

Karpackie Centrum Współpracy Gospodarczej

i Produktu Regionalnego

Rynek 16

35-064 Rzeszów

tel. (+48) 17 852 52 05

fax. (+48) 17 862 20 73

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 5

35-064 Rzeszów

tel. (+48) 17 850 65 67

tel./fax (+48) 17 853 68 98Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2011 Alpine - Carpathian Cooperation Bridge

projekt: agencjainvitro.pl, realizacja: agendo.pl