NEWSLETTER

Zapraszamy do skorzystania z naszego newslettera.
Wystarczy tylko dodać swój email.


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Idea.

1. 2. 3.

Wspieramy lokalnych przedsiębiorców

Promujemy rynek podkarpackich produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych

Umożliwiamy nawiązanie międzynarodowych kontaktów i współpracy, ułatwiając wejście na rynki szwajcarskie i Unii Europejskiej

Mapa instytucji

Zasady naboru

  1. Termin składania Wniosków: 4 – 29 czerwca 2012 r. Decyduje termin wpływu Wniosku do Operatora Dotacji.

  2. Wnioski dostarczone przed wyznaczonym terminem i po jego upływie nie będą brane pod uwagę w ocenie.

  3. Należy dokładnie zapoznać się z Wytycznymi dla Beneficjentów, stosownymi dla danego Funduszu (dokumenty: Wytyczne dla Beneficjentów dostępne na stronie internetowej).

  4. W celu stworzenia Wniosku należy pobrać i wypełnić zgodnie z Instrukcją formularz zamieszczony w katalogu Dokumenty, stosowny dla danego Funduszu.

  5. W ramach jednego naboru Wniosków jeden Wnioskodawca może złożyć tylko jeden Wniosek.

  6. Cel i działania projektu powinny być spójne z celem Funduszu i ogólnym celem Programu.

  7. Wnioski należy składać w odpowiednich komórkach organizacyjnych – właściwych dla danego Funduszu, w sposób i formach określony w Wytycznych dla Beneficjentów w ramach danego Funduszu.

Aktualności

W chwili obecnej nie posiadamy informacji w tym dziale.
W GÓRĘ

 

carpathia_logo.jpg

karpacki_horyzont.jpg karpacka_agencja.jpg

 

Karpackie Centrum Współpracy Gospodarczej

i Produktu Regionalnego

Rynek 16

35-064 Rzeszów

tel. (+48) 17 852 52 05

fax. (+48) 17 862 20 73

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 5

35-064 Rzeszów

tel. (+48) 17 850 65 67

tel./fax (+48) 17 853 68 98Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2011 Alpine - Carpathian Cooperation Bridge

projekt: agencjainvitro.pl, realizacja: agendo.pl