NEWSLETTER

Zapraszamy do skorzystania z naszego newslettera.
Wystarczy tylko dodać swój email.


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Idea.

1. 2. 3.

Wspieramy lokalnych przedsiębiorców

Promujemy rynek podkarpackich produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych

Umożliwiamy nawiązanie międzynarodowych kontaktów i współpracy, ułatwiając wejście na rynki szwajcarskie i Unii Europejskiej

Mapa instytucji

Ogłoszenie o naborze

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska zaprasza do składania Wniosków o dofinansowanie w ramach następujących Funduszy Grantowych:

  • Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu,

  • Funduszu Study Tour.

Pierwszy nabór Wniosków trwa od 4 czerwca do 29 czerwca 2012 r.

Budżet I naboru wniosków w ramach Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu wynosi: 1 942 242,96 PLN, natomiast w ramach Funduszu Study Tour: 1 359 570,07 PLN.

Podstawowe informacje na temat poszczególnych Funduszy, takie jak: cele, podmioty kwalifikujące się do otrzymania dofinansowania, wysokość i poziom dofinansowania znajdują się w zakładce Fundusze Grantowe.

Chcąc ubiegać się o dofinansowanie należy dokładnie zapoznać się z "Wytycznymi dla Beneficjentów" dla właściwego Funduszu oraz wypełnić formularz Wniosku o dofinansowanie zgodnie z Instrukcją.

Wytyczne, formularz Wniosku o dofinansowanie oraz Instrukcja do wypełniania Wniosku, a także załączniki do uzupełnienia znajdują się w zakładce Dokumenty.

Należy postępować ściśle według Wytycznych stosownych dla danego Funduszu!

Pytania w ramach Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu i Funduszu Study Tour prosimy kierować do Biura Wdrażania Funduszy Grantowych Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska przy ul. Rynek 16, 35-064 Rzeszów, tel. 17 852 52 05, fax 862 20 73, e-mail: bwfg@alp-carp.com

Zapraszamy do składania wniosków!


Przedłużenie terminu naboru

Informujemy, że I nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszy Grantowych został wydłużony do dnia 13 lipca 2012 r. do godz. 16:00 (wiążące są data i godzina wpływu wniosku do Operatora Dotacji). W związku z powyższym termin końcowy zadawania pytań związanych z wypełnieniem wniosku upływa w dniu 3 lipca 2012 r.

Aktualności

W chwili obecnej nie posiadamy informacji w tym dziale.
W GÓRĘ

 

carpathia_logo.jpg

karpacki_horyzont.jpg karpacka_agencja.jpg

 

Karpackie Centrum Współpracy Gospodarczej

i Produktu Regionalnego

Rynek 16

35-064 Rzeszów

tel. (+48) 17 852 52 05

fax. (+48) 17 862 20 73

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 5

35-064 Rzeszów

tel. (+48) 17 850 65 67

tel./fax (+48) 17 853 68 98Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2011 Alpine - Carpathian Cooperation Bridge

projekt: agencjainvitro.pl, realizacja: agendo.pl