NEWSLETTER

Zapraszamy do skorzystania z naszego newslettera.
Wystarczy tylko dodać swój email.


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Dodaj instytucję

Dodając swoją instytucję do bazy łatwiej znajdziesz partnera do wspólnych przedsięwzięć, stając się widocznym dla tych, którzy również go poszukują. W tym celu wypełnij poniższy formularz.

Sektor


Społeczny

Gospodarczy

Publiczny


Mapa instytucji

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”

Adres lokalu: 36-001 Trzebownisko 965

Kraj: Polska

Region: Województwo podkarpackie

Sektor: SpołecznyCharakterystyka działalności


Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” działa na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców regionu poprzez zapewnienie rozwoju obszarów wiejskich i aktywizację społeczności lokalnej. Stowarzyszenie LGD „EUROGALICJA” zostało utworzone w 2007 roku. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich m.in. poprzez: realizację Lokalnej Strategii Rozwoju, pobudzanie aktywności społeczności lokalnej, pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, promocję obszarów wiejskich położonych na terenie działania LGD, rozwoju turystyki, integracji mieszkańców obszaru LGD, upowszechnianie wiedzy o kulturze, tradycjach oraz historii obszarów wiejskich.

Zakres preferowanej współpracy


Realizacja projektu "Partnerstwo czystych gmin. Adaptacja szwajcarskich rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami do warunków polskich".
Celem projektu jest ustanowienie i rozwój partnerstwa pomiędzy Stowarzyszeniem LGD "EUROGALICJA" a partnerem z Konfederacji Szwajcarskiej w obszarze rozwoju regionalnego, poprzez wskazanie przez partnera rozwiązań i dobrych praktyk w zakresie gospodarki odpadami, stosowanych przez samorządy lokalne w Szwajcarii.


Powrót
W GÓRĘ

 

carpathia_logo.jpg

karpacki_horyzont.jpg karpacka_agencja.jpg

 

Karpackie Centrum Współpracy Gospodarczej

i Produktu Regionalnego

Rynek 16

35-064 Rzeszów

tel. (+48) 17 852 52 05

fax. (+48) 17 862 20 73

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 5

35-064 Rzeszów

tel. (+48) 17 850 65 67

tel./fax (+48) 17 853 68 98Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2011 Alpine - Carpathian Cooperation Bridge

projekt: agencjainvitro.pl, realizacja: agendo.pl