NEWSLETTER

Zapraszamy do skorzystania z naszego newslettera.
Wystarczy tylko dodać swój email.


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Dodaj instytucję

Dodając swoją instytucję do bazy łatwiej znajdziesz partnera do wspólnych przedsięwzięć, stając się widocznym dla tych, którzy również go poszukują. W tym celu wypełnij poniższy formularz.

Sektor


Społeczny

Gospodarczy

Publiczny


Mapa instytucji

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego

Adres lokalu: 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Kraj: Polska

Region: Województwo podkarpackie

Sektor: GospodarczyCharakterystyka działalności


Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest spółką prawa handlowego, będąc równocześnie organizacją non-profit. Zgodnie z zapisami statutu cały wypracowany zysk przeznacza na wspieranie rozwoju regionu. Misją RARR jest wspieranie rozwoju województwa podkarpackiego, podnoszenie jakości i poziomu życia mieszkańców, promocja potencjału regionu, w tym również jego walorów turystycznych i przyrodniczych, a także kreowanie wizerunku Podkarpacia jako miejsca rozwiniętego gospodarczo i społecznie. Obszarem działania RARR jest nie tylko województwo podkarpackie, gdyż wiele realizowanych przez Agencję projektów ma zasięg ponadregionalny, a nawet międzynarodowy. Agencja działa także w krajowych i europejskich sieciach współpracy agencji rozwoju regionalnego NARDA i EURADA. RARR aktywnie współpracuje z innymi agencjami rozwoju regionalnego działającymi na terenie województwa podkarpackiego. Dla wzmocnienia pozycji rynkowej agencji powołano w maju 2001 roku Podkarpacką Radę Agencji Rozwoju Regionalnego (PRARR). Porozumienie podpisano 18 maja 2001 roku na wspólnej Konferencji Agencji Rozwoju Regionalnego w Zatwarnicy. Radę tworzą przedstawiciele wszystkich Agencji działających na terenie województwa podkarpackiego. Przewodniczenie Rady jest przechodnie, w pierwszym roku funkcję tą pełniła Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego. Celem PRARR jest integracja i jednolita reprezentacja agencji, wzmocnienie ich pozycji i zdolności absorpcyjnej środków pomocowych, wspierających rozwój regionalny, inicjowanie programów i podejmowanie wspólnych inicjatyw ważnych dla rozwoju województwa. Jako jedyna z krajów Europy Środkowo-Wschodniej została nagrodzona przez Komisję Europejską prestiżową Nagrodą GRAND PRIX - "Partnerzy w działaniu" za realizację Programów PHARE. RARR cele te realizuje prowadząc działalność służącą wszechstronnemu rozwojowi regionu Podkarpacia poprzez skoncentrowanie i mobilizację potencjału środowisk lokalnych oraz działalność doradczą i usługową w procesach restrukturyzacji, otwierania i wspomagania przedsięwzięć gospodarczych, promocji regionu oraz pozyskiwania zagranicznych środków pomocowych.

Zakres preferowanej współpracy


Pozyskanie i wdrożenie dobrych praktyk, wiedzy i doświadczenia w wyniku współpracy ze szwajcarską jednostką działającą na rzecz rozwoju regionalnego.


Powrót
W GÓRĘ

 

carpathia_logo.jpg

karpacki_horyzont.jpg karpacka_agencja.jpg

 

Karpackie Centrum Współpracy Gospodarczej

i Produktu Regionalnego

Rynek 16

35-064 Rzeszów

tel. (+48) 17 852 52 05

fax. (+48) 17 862 20 73

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 5

35-064 Rzeszów

tel. (+48) 17 850 65 67

tel./fax (+48) 17 853 68 98Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2011 Alpine - Carpathian Cooperation Bridge

projekt: agencjainvitro.pl, realizacja: agendo.pl