NEWSLETTER

Zapraszamy do skorzystania z naszego newslettera.
Wystarczy tylko dodać swój email.


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Dodaj instytucję

Dodając swoją instytucję do bazy łatwiej znajdziesz partnera do wspólnych przedsięwzięć, stając się widocznym dla tych, którzy również go poszukują. W tym celu wypełnij poniższy formularz.

Sektor


Społeczny

Gospodarczy

Publiczny


Mapa instytucji

Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu

Adres lokalu: 37-700 Przemyśl, ul. Barska 15

Kraj: Polska

Region: Województwo podkarpackie

Sektor: GospodarczyCharakterystyka działalności


Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu (RIG) jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność gospodarczą. Należy do grona najsprawniej działających organizacji biznesowych non-profit w regionie. Głównymi zadaniami RIG są działania promocyjne na rzecz rozwoju gospodarczego regionu, świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych oraz doradczych. Izba organizuje spotkania biznesowe, integracyjne, opłatkowe, cykliczne mitingi z gośćmi specjalnymi oraz misje gospodarcze, tworzy bazę firm, mającą na celu kojarzenie partnerów biznesowych, wymianę kontaktów krajowych i zagranicznych. Korzystny wizerunek Miasta Przemyśla budowany przez Izbę oraz jej poparcie jest atutem ułatwiającym firmom na ich zaistnienie na rynkach międzynarodowycg. Izba eksponuje potencjał gospodarczy Miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego poprzez wspólne działania z zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze. Ze względu na korzystne położenie przy granicy z Ukrainą (15 km), RIG posiada umowy partnerskie z instytucjami po stronie ukraińskiej. RIG przybliża przedsiębiorcom tematykę UE i inicjuje działania, na które pozyskuje środki unijne. Oferta edukacyjna RIG dostarczy możliwości rozpoczęcia, kontynuacji ścieżki rozwoju zawodowego i podniesienia kwalifikacji pracowników, również firm członkowskich. Od 2002 Izba przyczynia się do wzmacniania lokalnego rynku poprzez prowadzenie programu talonowego - stworzenie sieci ok. 260 placówek handlowo-usługowych z terenu miasta i powiatu, zatrzymując na lokalnym rynku kwotę blisko 10 mln PLN. RIG posiada wdrożony i certyfikowany SZJ Serii ISO 9000, stale dąży do doskonalenia świadczonych usług i wzrostu zadowolenia klienta. Dzięki usługom informacyjnym, szkoleniowym i doradczym Izba wspiera osoby planujące założenie własnej działalności gospodarczej. Wskazujemy potencjalne kierunki rozwoju, potencjalnych partnerów biznesowych, możliwości dofinansowania działań i doposażenia. RIG zrzesza ok. 70 firm członków, gł. sektora MSP z terenu Miasta Przemyśla, pow. przemyskiego, ale również duże, ogólnopolskie firmy.

Zakres preferowanej współpracy


Oczekiwana współpraca będzie polegała na transferze wiedzy i wymianie doświadczeń w zakresie metod, narzędzi i warunków wdrażania instytucjonalnych rozwiązań szwajcarskich organizacji biznesowych. Przełoży się to na wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze województwa podkarpackiego pod kątem implementowania dobrych praktyk w Polsce. RIG zainteresowana jest odbyciem wizyty studyjnej, która przyczyniła by się do nawiązania i wzmocnienia międzynarodowego partnerstwa pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu z Polski i Szwajcarii.


Powrót
W GÓRĘ

 

carpathia_logo.jpg

karpacki_horyzont.jpg karpacka_agencja.jpg

 

Karpackie Centrum Współpracy Gospodarczej

i Produktu Regionalnego

Rynek 16

35-064 Rzeszów

tel. (+48) 17 852 52 05

fax. (+48) 17 862 20 73

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 5

35-064 Rzeszów

tel. (+48) 17 850 65 67

tel./fax (+48) 17 853 68 98Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2011 Alpine - Carpathian Cooperation Bridge

projekt: agencjainvitro.pl, realizacja: agendo.pl