NEWSLETTER

Zapraszamy do skorzystania z naszego newslettera.
Wystarczy tylko dodać swój email.


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Dodaj instytucję

Dodając swoją instytucję do bazy łatwiej znajdziesz partnera do wspólnych przedsięwzięć, stając się widocznym dla tych, którzy również go poszukują. W tym celu wypełnij poniższy formularz.

Sektor


Społeczny

Gospodarczy

Publiczny


Mapa instytucji

Powiat Rzeszowski

Adres lokalu: 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

Kraj: Polska

Region: Województwo podkarpackie

Sektor: PublicznyCharakterystyka działalności


Powiat Rzeszowski został utworzony 1.01.1999 r. po wdrożeniu reformy administracyjnej kraju. Jest jednostką samorządu terytorialnego realizującą zadania publiczne. Powiat rzeszowski to 14 gmin położonych wokół miasta wojewódzkiego Rzeszowa (jedna miejska, pięć miejsko-wiejskich oraz osiem wiejskich). Zajmuje obecnie powierzchnię 1 157 km2, a zamieszkuje go przeszło 160 tys. osób. Położony jest w centrum Podkarpacia. Ma dobrą infrastrukturę techniczną i dogodną sieć dróg. Blisko Rzeszowa, w Jasionce, zlokalizowane jest lotnisko obsługujące międzynarodowy ruch pasażerski i towarowy. Powiat rzeszowski jest miejscem, które oferuje coraz lepsze warunki do podejmowania działalności gospodarczej, zamieszkania, pracy, jak też do uprawiania różnych form turystyki. Przybywa mu ciągle nowych mieszkańców – powiat od lat notuje najwyższy ich napływ wśród powiatów Podkarpacia.
Pozytywnym zjawiskiem jest dynamiczny wzrost liczby podmiotów gospodarczych. Pod tym względem powiat rzeszowski przewyższa jedynie stolica województwa podkarpackiego, czyli miasto Rzeszów. O atrakcyjności inwestycyjnej powiatu rzeszowskiego decydują także inwestycje realizowane w otoczeniu lotniska. Znajdujący się tu Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS jest jednym z najatrakcyjniejszych miejsc lokowania inwestycji w południowo-wschodniej Polsce. Przyciąga on w to miejsce nowoczesne firmy i technologie. Wykorzystywany jest tu również potencjał miejscowych uczelni wyższych i ośrodków naukowo-badawczych. Na uwagę zasługują podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, a także grunty wyróżnione w konkursie „Grunt na medal”. Rozwojowi gospodarczemu tego terenu ma służyć projekt dotyczący wyposażenia w odpowiednią infrastrukturę techniczną terenów inwestycyjnych w miejscowościach: Przybyszówka, Miłocin i Pogwizdów Nowy.

Zakres preferowanej współpracy


Powiat Rzeszowski zainteresowany jest nawiązaniem trwałej współpracy z jednostką działającą na rzecz rozwoju regionalnego w Szwajcarii, w konsekwencji której nastąpiłoby pobudzenie procesów wzrostu społeczno-gospodarczego i rozwoju regionalnego. Powiat Rzeszowski od wielu lat nawiązuje współpracę z partnerami zagranicznymi na różnych płaszczyznach i poszukuje nowych, lepszych rozwiązań, metod i narzędzi, które prowadziłyby do poprawy konkurencyjności leżącego na terenach peryferyjnych w południowo-wschodniej Polsce Powiatu Rzeszowskiego. Realizując swoje kompetencje samorządowe Zarząd Powiatu koordynuje wszelkie procesy związane z rozwojem regionalnym, poprzez wdrażanie zdobytych doświadczeń z zakresu edukacji, rozwoju gospodarczego, walki z bezrobociem, opieki zdrowotnej czy pomocy społecznej, starając się wykorzystywać wszelkie możliwości nawiązywania partnerskiej współpracy. Planowaną płaszczyzną współpracy będzie wymiana najlepszych praktyk i doświadczeń w dziedzinach przyczyniających się do rozwoju regionalnego i poprawy sytuacji ekonomicznej mieszkańców obu regionów, a zwłaszcza producentów i wytwórców produktów regionalnych i artykułów ekologicznych.


Powrót
W GÓRĘ

 

carpathia_logo.jpg

karpacki_horyzont.jpg karpacka_agencja.jpg

 

Karpackie Centrum Współpracy Gospodarczej

i Produktu Regionalnego

Rynek 16

35-064 Rzeszów

tel. (+48) 17 852 52 05

fax. (+48) 17 862 20 73

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 5

35-064 Rzeszów

tel. (+48) 17 850 65 67

tel./fax (+48) 17 853 68 98Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2011 Alpine - Carpathian Cooperation Bridge

projekt: agencjainvitro.pl, realizacja: agendo.pl