NEWSLETTER

Zapraszamy do skorzystania z naszego newslettera.
Wystarczy tylko dodać swój email.


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Dodaj instytucję

Dodając swoją instytucję do bazy łatwiej znajdziesz partnera do wspólnych przedsięwzięć, stając się widocznym dla tych, którzy również go poszukują. W tym celu wypełnij poniższy formularz.

Sektor


Społeczny

Gospodarczy

Publiczny


Mapa instytucji

Lokalna Grupa Działania ZIELONE BIESZCZADY

Adres lokalu: 38-700 Ustrzyki Dolne, ul Rynek 17

Kraj: Polska

Region: Województwo podkarpackie

Sektor: SpołecznyCharakterystyka działalności


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - "Zielone Bieszczady" powstało we wrześniu 2008 roku. Obecnie zrzesza 32 członków, posiadajacych ogromne doświadczenie w realizacji projektów współpracy, ze względu na transgraniczne polożenie zwłaszcza z Ukrainą i Słowacją (Urzędy Gminy, Fundacja Bieszczadzka, Powiat Bieszczadzki).  LGD obejmuje swą działalnością obszar (1417,02 km2) pięciu sąsiadujących ze sobą gmin w południowo-wschodniej części Polski, zamieszkały przez ok. 33 000 os.
LGD „Zielone Bieszczady” działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, z uwzględnieniem ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwoju turystyki oraz popularyzacji i rozwoju produkcji wyrobów regionalnych.
Głównymi celami statutowymi Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:

  • opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR ) na terenie działania LGD,
  • podejmowanie i wspieranie działań na rzecz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,
  • promocja obszarów wiejskich położonych na obszarze LGD,
  • mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich,
  • upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich.

Zakres preferowanej współpracy


LGD "Zielone Bieszczady" zainteresowana jest nawiązaniem współpracy pomiędzy jednostkami z obszaru 5 gmin stowarzyszonych w ramach w ramach LGD (polskich właścicieli punktów noclegowych, punktów gastronomicznych i biur podróży, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych/NGO z terenu działania LGD, tj.gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina i Ustrzyki Dolne) z Partnerami szwajcarskimi. Umożliwienie przekazania doświadczeń szwajcarskich przedsiębiorców, władz lokalnych i ngo w obszarze turystyki, które przeniesione i dostosowane do lokalnego rynku przyczyni się do rozwoju regionalnego.


Powrót
W GÓRĘ

 

carpathia_logo.jpg

karpacki_horyzont.jpg karpacka_agencja.jpg

 

Karpackie Centrum Współpracy Gospodarczej

i Produktu Regionalnego

Rynek 16

35-064 Rzeszów

tel. (+48) 17 852 52 05

fax. (+48) 17 862 20 73

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 5

35-064 Rzeszów

tel. (+48) 17 850 65 67

tel./fax (+48) 17 853 68 98Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2011 Alpine - Carpathian Cooperation Bridge

projekt: agencjainvitro.pl, realizacja: agendo.pl