NEWSLETTER

Zapraszamy do skorzystania z naszego newslettera.
Wystarczy tylko dodać swój email.


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Idea.

1. 2. 3.

Wspieramy lokalnych przedsiębiorców

Promujemy rynek podkarpackich produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych

Umożliwiamy nawiązanie międzynarodowych kontaktów i współpracy, ułatwiając wejście na rynki szwajcarskie i Unii Europejskiej

Mapa instytucji

Zakres

Dla pełnej i skutecznej realizacji celów projektu „Alpejsko – Karpacki Most Współpracy” zaplanowano odpowiednie działania:

 1. Utworzenie i funkcjonowanie Karpackiego Centrum Współpracy Gospodarczej i Produktu Regionalnego, będącego podstawową strukturą operacyjną, zapewniającą skuteczną realizację Projektu. W ramach struktur tego Centrum powstały trzy jednostki techniczne: Biuro Wdrażania Funduszy Grantowych, Biuro Planu Partnerstwa, Informacji i Promocji oraz Biuro Produktu Regionalnego, Tradycyjnego i Ekologicznego.

   

 2. Plan Partnerstwa, Informacji i Promocji, reprezentujący kategorię zintegrowanych działań, które dotyczą wszystkich zagadnień związanych z procesami budowy i wzmacniania partnerstwa na poziomie Instytucji Realizującej i Partnera Projektu, partnerstwa na poziomie KCWGPR i podmiotów otoczenia zewnętrznego, partnerstwa na poziomie beneficjentów Funduszy Grantowych. PPIiP odnosi się również do problematyki związanej z polityką informacyjną w obrębie Projektu i jego wszechstronną promocją. Ważny element PPIiP polega na organizacji corocznej międzynarodowej imprezy pod nazwą "Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy", której celem jest promowanie współpracy pomiędzy narodami karpackimi i alpejskimi.

   

 3. Promocja produktu regionalnego, tradycyjnego i ekologicznego, szkolenie i wsparcie doradcze, stanowiące zintegrowany system wsparcia skierowany do podmiotów realizujących swoją działalność biznesową z wykorzystaniem produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych oraz zajmujących się promocją i popularyzacją tych produktów. Działalność ta obejmuje utworzenie Biura Produktu Regionalnego, Tradycyjnego i Ekologicznego jako inicjatywy doradczej i szkoleniowej, skierowanej do producentów tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych produktów - przedsiębiorców, rolników, organizacji pozarządowych.

   

 4. Uruchomienie czterech Funduszy Grantowych: Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu, Funduszu Study Tour i dwóch Funduszy Promocji Produktu Regionalnego, Tradycyjnego i Ekologicznego - jeden oddzielny dla organizacji pozarządowych i drugi skierowany do przedsiębiorców.


Całkowity budżet Projektu wynosi 5 488 588 CHF. Dofinansowanie ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy wynosi 90% dla wszystkich działań z wyłączeniem grantów przyznawanych beneficjentom w ramach 4 funduszy, na które dofinansowanie wynosi 100%. Łącznie kwota dofinansowania uzyskana ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy to 5 217 903 CHF.

Okres realizacji projektu obejmuje 3 lata: od 1 października 2011 r. do 30 czerwca 2015 r.

Harmonogram działań objętych projektem przewiduje:

- w 2011 r.:

 • Uroczystą Inaugurację projektu „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy”;

 • Uruchomienie biur przewidzianych w projekcie: Biura Wdrażania Funduszy Grantowych, Biura Planu Partnerstwa, Informacji i Promocji oraz Biura Produktu Regionalnego, Tradycyjnego i Ekologicznego;

 • Powstanie Karpackiego Centrum Współpracy Gospodarczej i Produktu Regionalnego;

 • Rozpoczęcie realizacji Planu Partnerstwa, Informacji i Promocji, która trwać będzie do końca projektu tj. do IX 2014 r.;

- w 2012 r.:

 • Zorganizowanie wizyty studyjnej dla potencjalnych beneficjentów Funduszy Grantowych do Szwajcarii;

 • Przeprowadzenie szkoleń dla potencjalnych beneficjentów Funduszy Grantowych;

 • Przeprowadzenie I naboru projektów ubiegających się o dofinansowanie z Funduszy Grantowych (II kwartał 2012 r.);

 • Organizację międzynarodowej imprezy targowo-konferencyjnej pn. „Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy” (wrzesień 2012 r.);

 • Działalność związana z promocją produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych Podkarpacia oraz marki karpackiej i marki produktu regionalnego;

 • Organizację 2 imprez regionalnych poświęconych produktom regionalnym, tradycyjnym i ekologicznym Podkarpacia;

- w 2013 r.:

 • Przeprowadzenie szkoleń dla potencjalnych beneficjentów Funduszy Grantowych;

 • Przeprowadzenie II naboru projektów ubiegających się o dofinansowanie z Funduszy Grantowych (II kwartał 2013 r.);

 • Organizację imprezy targowo-konferencyjnej pn. „Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy” (wrzesień 2013 r.);

 • Działalność związaną z promocją produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych Podkarpacia oraz marki karpackiej;

 • Organizację 2 imprez regionalnych poświęconych produktom, regionalnym, tradycyjnym i ekologicznym Podkarpacia;

- w 2014 r.:

 • Organizację imprezy targowo-konferencyjnej pn. „Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy” (wrzesień 2014 r.);

 • Działalność związaną z promocją produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych Podkarpacia;

 • Organizację 2 imprez regionalnych poświęconych produktom, regionalnym, tradycyjnym i ekologicznym Podkarpacia;

 • Działalność związaną z promocją Marki Karpackiej;Działalność związaną z promocją Marki Karpackiej;

 • Przeprowadzenie II naboru projektów ubiegających się o dofinansowanie z Funduszy Grantowych

- w 2015 r.:

 • Działalność związaną z promocją Marki Karpackiej;
 • Organizacja konferencji zamykającej projekt.

Aktualności

W chwili obecnej nie posiadamy informacji w tym dziale.
W GÓRĘ

 

carpathia_logo.jpg

karpacki_horyzont.jpg karpacka_agencja.jpg

 

Karpackie Centrum Współpracy Gospodarczej

i Produktu Regionalnego

Rynek 16

35-064 Rzeszów

tel. (+48) 17 852 52 05

fax. (+48) 17 862 20 73

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 5

35-064 Rzeszów

tel. (+48) 17 850 65 67

tel./fax (+48) 17 853 68 98Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2011 Alpine - Carpathian Cooperation Bridge

projekt: agencjainvitro.pl, realizacja: agendo.pl