NEWSLETTER

Zapraszamy do skorzystania z naszego newslettera.
Wystarczy tylko dodać swój email.


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Idea.

1. 2. 3.

Wspieramy lokalnych przedsiębiorców

Promujemy rynek podkarpackich produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych

Umożliwiamy nawiązanie międzynarodowych kontaktów i współpracy, ułatwiając wejście na rynki szwajcarskie i Unii Europejskiej

Mapa instytucji

Korzyści

Projekt „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” w sposób istotny i mierzalny wpływa na zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i pomiędzy państwem beneficjentem a bardziej rozwiniętymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Szwajcarią. Poprzez swój wieloaspektowy, komplementarny charakter i systemowe podejście buduje podstawy stymulacji rozwoju województwa podkarpackiego, wpływając jednocześnie na aktywizację podmiotów nim objętych. Rezultaty projektu są ściśle związane z obszarami problemowymi rozpoznanymi w okresie programowania i przygotowania Projektu oraz wynikającymi z nich celami operacyjnymi.

Główne korzyści płynące z Projektu to:

  1. Aktywizacja procesów gospodarczych związanych z międzynarodową wymianą gospodarczą (eksportem) podmiotów działających na obszarze województwa podkarpackiego;

  2. Wzrost aktywności, ilości oraz podniesienie jakości funkcjonowania lokalnej przedsiębiorczości w polskiej części Euroregionu Karpackiego obejmującej rynek producentów i wytwórców produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych i ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych;

  3. Wzrost aktywności i intensywności współpracy pomiędzy podmiotami z obszaru realizacji projektu a partnerami europejskimi i szwajcarskimi oraz umożliwienie przekazywania doświadczeń europejskich i strony szwajcarskiej.

W skutek realizacji projektu ulepszony zostanie system wsparcia eksportu skierowany do podmiotów gospodarczych funkcjonujących w województwie podkarpackim. W rezultacie zwiększy się liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących swoje produkty i usługi, w tym produkty tradycyjne, regionalne i ekologiczne.

Aktualności

W chwili obecnej nie posiadamy informacji w tym dziale.
W GÓRĘ

 

carpathia_logo.jpg

karpacki_horyzont.jpg karpacka_agencja.jpg

 

Karpackie Centrum Współpracy Gospodarczej

i Produktu Regionalnego

Rynek 16

35-064 Rzeszów

tel. (+48) 17 852 52 05

fax. (+48) 17 862 20 73

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 5

35-064 Rzeszów

tel. (+48) 17 850 65 67

tel./fax (+48) 17 853 68 98Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2011 Alpine - Carpathian Cooperation Bridge

projekt: agencjainvitro.pl, realizacja: agendo.pl