NEWSLETTER

Zapraszamy do skorzystania z naszego newslettera.
Wystarczy tylko dodać swój email.


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Idea.

1. 2. 3.

Wspieramy lokalnych przedsiębiorców

Promujemy rynek podkarpackich produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych

Umożliwiamy nawiązanie międzynarodowych kontaktów i współpracy, ułatwiając wejście na rynki szwajcarskie i Unii Europejskiej

Mapa instytucji

Fundusz Study Tour

Cel Funduszu: Stworzenie warunków do nawiązania i kontynuowania współpracy pomiędzy podmiotami z obszaru realizacji projektu a partnerami europejskimi i szwajcarskimi oraz umożliwienie przekazywania doświadczeń europejskich i strony szwajcarskiej w zakresie objętym projektem (eksport lokalny, międzynarodowa współpraca gospodarcza, produkt regionalny i lokalny).

Obszar wsparcia: Województwo podkarpackie.

Kwalifikujący się Wnioskodawcy/ Beneficjenci: Organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki samorządu terytorialnego z obszaru wsparcia, mające osobowość prawną, niedochodowy charakter działalności i zarejestrowane min. 6 miesięcy przed złożeniem Wniosku o dofinansowanie.

Kwalifikujące się projekty, działania:

  1. Projekty partnerskie mające na celu tworzenie lub wzmacnianie partnerstw poprzez realizację wspólnych działań w obszarze eksportu lokalnego lub międzynarodowej współpracy gospodarczej celem wymiany najlepszych praktyk i/lub przekazania know-how i/lub wiedzy w obrębie podmiotów partnerskich;

  2. Projekty partnerskie mające na celu tworzenie lub wzmacnianie partnerstw poprzez realizację wspólnych działań w obszarze rozwoju regionalnego celem wymiany najlepszych praktyk i/lub przekazania know-how i/lub wiedzy w obrębie podmiotów partnerskich;

  3. Projekty partnerskie mające na celu tworzenie lub wzmacnianie partnerstw poprzez realizację wspólnych działań w zakresie produktu regionalnego i lokalnego celem wymiany najlepszych praktyk i/lub przekazania know-how i/lub wiedzy w obrębie podmiotów partnerskich.

Czas realizacji: Planowany czas trwania projektu nie może być krótszy niż 3 miesiące ani dłuższy niż 9 miesięcy.

Maksymalny poziom dofinansowania: 60 - 90% (w zależności od statusu prawnego)
Minimalna kwota dofinansowania: 5 000 zł
Maksymalna kwota dofinansowania: 100 000 zł

Fundusz Study Tour zarządzany jest przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska.

Szczegółowe informacje na temat Funduszu znajdują się w Wytycznych (katalog Dokumenty)

Aktualności

W chwili obecnej nie posiadamy informacji w tym dziale.
W GÓRĘ

 

carpathia_logo.jpg

karpacki_horyzont.jpg karpacka_agencja.jpg

 

Karpackie Centrum Współpracy Gospodarczej

i Produktu Regionalnego

Rynek 16

35-064 Rzeszów

tel. (+48) 17 852 52 05

fax. (+48) 17 862 20 73

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 5

35-064 Rzeszów

tel. (+48) 17 850 65 67

tel./fax (+48) 17 853 68 98Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2011 Alpine - Carpathian Cooperation Bridge

projekt: agencjainvitro.pl, realizacja: agendo.pl