NEWSLETTER

Zapraszamy do skorzystania z naszego newslettera.
Wystarczy tylko dodać swój email.


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Idea.

1. 2. 3.

Wspieramy lokalnych przedsiębiorców

Promujemy rynek podkarpackich produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych

Umożliwiamy nawiązanie międzynarodowych kontaktów i współpracy, ułatwiając wejście na rynki szwajcarskie i Unii Europejskiej

Mapa instytucji

Fundusz Promocji Produktu Regionalnego, Tradycyjnego, Ekologicznego - NGO, JST

Cel Funduszu: Wsparcie organizacji pozarządowych, działających w formie stowarzyszeń lub fundacji oraz jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, koncentrujących swoje działania w regionie objętym realizacją projektu podejmujących działania związane z promocją, popularyzacją produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz zachowaniem dziedzictwa kulturowego regionu.

Obszar wsparcia: Województwo podkarpackie, z wyjątkiem powiatu leskiego, sanockiego i bieszczadzkiego oraz gmin Tyczyn, Chmielnik, Błażowa i Hyżne.

Kwalifikujący się Wnioskodawcy/ Beneficjenci:

  1. Organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

  2. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, publiczne instytucje kultury).

Przykłady kwalifikujących się projektów i działań:

  1. Organizacja imprez kulturalnych (np. wystaw, festiwali, festynów, koncertów), konferencji, warsztatów, seminariów, promujących produkty tradycyjne, regionalne, lokalne, ekologiczne oraz płody runa leśnego w szczególności na rzecz osób i/lub podmiotów, które planują działanie w dziedzinie produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych.

  2. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego w zakresie produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz płodów runa leśnego.

  3. Działalność wydawnicza powiązana z projektami w zakresie promocji produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz płodów runa leśnego (np. opracowanie publikacji, broszur lub katalogów) w szczególności na rzecz osób i/lub podmiotów, które planują działanie w dziedzinie produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych.

  4. Kampania informacyjna powiązana z projektami w zakresie promocji produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz płodów runa leśnego (np. strony internetowe, informatory, broszury i ulotki informacyjne, tablice informacyjne, banery, plakaty, audycje radiowe i telewizyjne) w szczególności na rzecz osób i/lub podmiotów, które planują działanie w dziedzinie produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych.

  5. Realizacja drobnych inwestycji (np. zakup wyposażenia) powiązanych z przedsięwzięciami promującymi produkty tradycyjne, regionalne, lokalne, ekologiczne oraz płody runa leśnego w szczególności na rzecz osób i/lub podmiotów, które planują działanie w dziedzinie produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych.

Czas realizacji: Planowany czas trwania projektu nie może być krótszy niż 3 miesiące ani dłuższy niż 9 miesięcy.

Maksymalny poziom dofinansowania: 85 - 90%
Minimalna kwota dofinansowania: 2 000 zł
Maksymalna kwota dofinansowania: 20 000 zł

Fundusz Promocji Produktu Regionalnego, Tradycyjnego, Ekologicznego dla organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego zarządzany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".

Szczegółowe informacje na temat Funduszu znajdują się na stronie www.podkarpackiesmaki.pl

Aktualności

W chwili obecnej nie posiadamy informacji w tym dziale.
W GÓRĘ

 

carpathia_logo.jpg

karpacki_horyzont.jpg karpacka_agencja.jpg

 

Karpackie Centrum Współpracy Gospodarczej

i Produktu Regionalnego

Rynek 16

35-064 Rzeszów

tel. (+48) 17 852 52 05

fax. (+48) 17 862 20 73

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 5

35-064 Rzeszów

tel. (+48) 17 850 65 67

tel./fax (+48) 17 853 68 98Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2011 Alpine - Carpathian Cooperation Bridge

projekt: agencjainvitro.pl, realizacja: agendo.pl