NEWSLETTER

Zapraszamy do skorzystania z naszego newslettera.
Wystarczy tylko dodać swój email.


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Idea.

1. 2. 3.

Wspieramy lokalnych przedsiębiorców

Promujemy rynek podkarpackich produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych

Umożliwiamy nawiązanie międzynarodowych kontaktów i współpracy, ułatwiając wejście na rynki szwajcarskie i Unii Europejskiej

Mapa instytucji

Fundusz Promocji Lokalnego Eksportu

Cel Funduszu: Aktywizacja procesów gospodarczych związanych z międzynarodową wymianą gospodarczą (eksportem) podmiotów działających na obszarze województwa podkarpackiego.

Obszar wsparcia: Województwo podkarpackie.

Kwalifikujący się Wnioskodawcy/ Beneficjenci: Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zarejestrowane w obszarze wsparcia min. 6 miesięcy przed złożeniem Wniosku o dofinansowanie.

Projekty składane w ramach Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu muszą realizować założenia i cel Funduszu i być zgodne z następującymi działaniami:

 • projekty posiadające międzynarodowy charakter działań, mające na celu aktywizację międzynarodowej wymiany gospodarczej,

 • projekty posiadające bezpośredni wpływ na osiągnięcie celów działania będącego przedmiotem naboru oraz celu ogólnego i celów szczegółowych projektu.


Przykłady kwalifikujących się projektów i działań:

 1. Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;

 2. Przygotowanie i organizacja udziału w misjach zagranicznych oraz wystawach gospodarczych;

 3. Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych;

 4. Uzyskiwanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki docelowe;

 5. Doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej;

 6. Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych;

 7. Organizacja konferencji i spotkań informacyjnych w kraju i za granicą;

 8. Opracowanie, rozbudowa i utrzymanie stron internetowych w kraju i zagranicą;

 9. Zakupy inwestycyjne;

 10. Przygotowanie i organizacja działań promocyjno-informacyjnych w kraju i zagranicą;

 11. Wprowadzenie towarów lub usług na wybrane rynki docelowe;

 12. Stworzenie wzornictwa w zakresie produktu, opakowania, znaku firmowego;

 13. Opracowanie strategii wprowadzenia nowych produktów na rynki docelowe;

 14. Inne (np. tłumaczenia, usługi informatyczne).


Czas realizacji: Planowany czas trwania projektu nie może być krótszy niż 3 miesiące ani dłuższy niż 9 miesięcy.

Maksymalny poziom dofinansowania: 60%
Minimalna kwota dofinansowania: 10 000 zł
Maksymalna kwota dofinansowania: 100 000 zł

Fundusz Promocji Lokalnego Eksportu zarządzany jest przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska.

Szczegółowe informacje na temat Funduszu znajdują się w Wytycznych (katalog Dokumenty).

Aktualności

W chwili obecnej nie posiadamy informacji w tym dziale.
W GÓRĘ

 

carpathia_logo.jpg

karpacki_horyzont.jpg karpacka_agencja.jpg

 

Karpackie Centrum Współpracy Gospodarczej

i Produktu Regionalnego

Rynek 16

35-064 Rzeszów

tel. (+48) 17 852 52 05

fax. (+48) 17 862 20 73

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 5

35-064 Rzeszów

tel. (+48) 17 850 65 67

tel./fax (+48) 17 853 68 98Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2011 Alpine - Carpathian Cooperation Bridge

projekt: agencjainvitro.pl, realizacja: agendo.pl