NEWSLETTER

Zapraszamy do skorzystania z naszego newslettera.
Wystarczy tylko dodać swój email.


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Idea.

1. 2. 3.

Wspieramy lokalnych przedsiębiorców

Promujemy rynek podkarpackich produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych

Umożliwiamy nawiązanie międzynarodowych kontaktów i współpracy, ułatwiając wejście na rynki szwajcarskie i Unii Europejskiej

Mapa instytucji

Edycja 2015

Relacja z IV edycji AKFW

W dniach 19-21 Listopada 2015 w Hotelu Hilton Garden Inn Rzeszów oraz Centrum Handlowym Milenium odbyła się już kolejna, IV Edycja Alpejsko - Karpackiego Forum Współpracy zorganizowana przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska przy współorganizacji ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpaci Pro Carpathia w ramach projektu pn. „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy”, który współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Tegoroczna edycja tego największego w Euroregionie Karpackim wydarzenia targowo-konferencyjnego odbyła się pod hasłem: „Szwajcarska jakość – karpacka przestrzeń – globalny klient”.

Celem Forum była promocja szwajcarskiego modelu rozwoju społeczno – gospodarczego, prezentacja efektów współpracy karpacko – alpejskiej i polsko – szwajcarskiej oraz przedstawienie rosnącego potencjału międzynarodowego konceptu Marki Karpackiej „CARPATHIA”.

Podczas Forum przyznane zostały już po raz trzeci Statuetki Karpackich Sokołów – wyróżnienia za wkład w rozwój współpracy w ramach Euroregionu Karpackiego. W tym roku laureatami byli – Pan Antoni Kamiński – Prezydent Educare EtServire z Dębicy, Pani Maria Napiórkowska - Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Pan Jan Mackiewicz - MIODY KARPACKIE, Pan Andrzej Gąsienica Makowski - Prezes Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne, Pan Bogusław Lorenc - Ekspert Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, Pan Alfonz Kobielsky - Dyrektor Domu Kultury we Vranovie nad Topľou.

 

Odbyły się panele dyskusyjne, w tym „Podsumowanie AKMW” – czyli podsumowanie realizacji projektu "Alpejsko-Karpacki Most Współpracy". Warsztaty układały się tematycznie: Pomoc Szwajcarska dla Euroregionu Karpackiego, Produkt Lokalny w ramach Marki, Produkty turystyczne Marki CARPATHIA, Muzea karpackie – networking i karpacka karta muzealna oraz Produkt turystyczny miejski. Dodatkiem była unosząca się w tle karpacka nuta w wykonaniu zespołu TRZCINICIOKI z Jasła.

Tegoroczne Forum dało możliwość uczestnikom aktywnego udziału w całości lub poszczególnych segmentach wydarzenia.

„Podsumowanie realizacji projektu „Alpejsko – Karpacki Most Współpracy”.

Projekt „Alpejsko – Karpacki Most Współpracy” jest jednym z tych przedsięwzięć, które w istotny sposób zmieniło zasady polityki rozwoju Euroregionu Karpackiego. Celem projektu było kompleksowe wsparcie procesów rozwojowych w województwie podkarpackim w oparciu o współpracę międzynarodową. Do uczestnictwa w dyskusji zaproszeni zostali wszyscy, którzy w istotny sposób przyczynili się do sukcesu tego wielkiego międzynarodowego przedsięwzięcia, zarówno pomysłodawcy, realizatorzy projektu – Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska i Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, jak i beneficjenci korzystający ze środków szwajcarskich w ramach funduszy grantowych projektu. Podczas Panelu zaprezentowane zostały zarówno rezultaty projektu jak i co dużo ważniejsze – przedstawiona została wizja i plan kontynuacji i rozwoju jego efektów. Uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami i wskazali, które z nich istotnie wpłynęły na strategie i planowane w przyszłości działania.

 

Dawid Lasek MODERATOR-Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Monika Wędrychowicz - Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Agnieszka Pieniążek-Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia

Jerzy Piterak -Zakłady Metalowe w Przysiekach - Beneficjent

Robert Osipa -APISO Kowalstwo Artystyczne - Beneficjent

Gere Gretz-Gretz Communications AG

Laura Fabbris-Gretz Communications AG

 

Pomoc Szwajcarska dla Karpat” - Analiza wpływu szwajcarskich funduszy na rozwój Karpat

prof. Thomas Mathia-Directeur de Recherche Emérite au C.N.R.S., Francja

Roland Python-Head of the Swiss Contribution Office

Heino Meessen PhD - Senior Research Scientist University of Bern Centre for Development and Environment (CDE)

Ivan Koubek-State Nsture Conservancy of the Slovak Republic

Paolo Petiziol-Mittel Europa

 

Produkt lokalny, regionalny, ekologicznych i tradycyjnych w ramach Marki CARPATHIA

Astrid Gerz-REDD ASSOCIATION, Lozanna, Switzerland

Izabella Byszewska -Polska Izba Produktu

Andrzej Gąsienica Makowski-Pełnomocnik Marszałka Województwa Małopolskiego ds. Karpackich

Muzea karpackie – networking i Karpacka Karta Muzealna

Rafael Enzler -Swiss Museum Pass, Zurich, Switzerland

Turystka Miejska – mistyka miast karpackich jako produkt

Jacek Pogorzelski-Prime Code

Karol Biedrzycki - Ministerstwo Sportu i Turystyki

 

Produkty turystyczne Marki CARPATHIA

Piotr Lutek-SYNERGIA KANCELARIA DORADCZA

Michał Basiński -SYNERGIA KANCELARIA DORADCZA

Robert Łętowski-Lokalna Organizacja Turystyczna Beskid Zielony


Podczas IV edycji Alpejsko Karpackiego Forum Współpracy wyróżniliśmy 4 laureatów oraz zwycięzcę konkursu karpackich filmów promocyjnych „Mystic Carpathia - Przegląd Filmów Karpackich” - Pana RASTISLAVA DOBROVODSKY – SŁOWACJA Za film pt. ”Poznam take miesta”.

Ideą Konkursu na najlepszy film promujący Karpaty: „Mystic Carpathia - Przegląd Filmów Karpackich” było wyłonienie najlepszych filmów promujących walory przyrodnicze i kulturowe Karpat, przedstawienie rosnącego ich potencjału, w oparciu o który budowana jest Marka Karpacka "Carpathia". Marka Karpacka „Carpathia” jest gospodarczym znakiem jakości Karpat, którego wdrożenie przyniesie korzyści wielu zaangażowanym w to działanie instytucjom. Konkurs pozwolił na lepszą promocję potencjału kulturowo-przyrodniczego Karpat.

W ramach części wystawowo – targowej Forum, która miała miejsce w dniu 21 listopada 2015 roku, zaprezentowały się najlepsze podmioty sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego z obszaru Karpat skupione w ramach terytorialnej marki karpackiej „CARPATHIA”. Na zwiedzających czekało wiele atrakcji. Odwiedzający mieli okazję do zapoznania się z Marką Karpacką „CARPATHIA” wszystkimi swoimi zmysłami. Wzmocniliśmy doznanie „sensoryki” karpackiej poprzez prezentacje wyselekcjonowanych destynacji, ginących zawodów: krywulczarkę, koronczarkę, koszykarza oraz prezentację ofert turystycznych, które znajdują się w ofercie Marki Karpackiej „Carpathia” takich jak np. „Kraina Orlika”, szlaki narciarstwa biegowego „ Trasy przez lasy”, wyciąg narciarski na Magurze Małastowskiej, kat biecki, Skansen Przemysłu Naftowego na Magdalenie , Muzeum w Gorlicach, ekspozycja I wojny światowej, Dwór Karwacjanów i Gładyszów, Galeria w Gorlicach, Kasztel i skansen w Szymabarku, Zagroda Maziarska, Wysowa Zdrój, Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach, Świątynie wpisane na listę UNESCO, Magurski Park Narodowy – Eko muzeum, Karpacka Troja, Stadnina Koni w Regietowie, Restauracja „Stary dworzec” i „Stary dworek”.

 

Uczestnicy targów mogli spróbować niezwykłej sztuki "pisania"ikony. Wystawa sanockiego artysty Adama Przybysza promowała część zbiorów ikon znajdujących się w sanockim Zamku oraz Muzeum Budownictwa Ludowego.

 

Prezentowane były również produkty tradycyjne marki "Podkarpackie Smaki" promującej region Podkarpacki jako obszar o bogatym dziedzictwie kulturowym oraz kulinarnym.

 

W sumie ponad 20 stoisk wystawienniczych z Polski, Ukrainy i Rumunii skupiających najlepsze produkty, atrakcje i usługi o charakterze karpackim.

Aktualności

W chwili obecnej nie posiadamy informacji w tym dziale.
W GÓRĘ

 

carpathia_logo.jpg

karpacki_horyzont.jpg karpacka_agencja.jpg

 

Karpackie Centrum Współpracy Gospodarczej

i Produktu Regionalnego

Rynek 16

35-064 Rzeszów

tel. (+48) 17 852 52 05

fax. (+48) 17 862 20 73

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 5

35-064 Rzeszów

tel. (+48) 17 850 65 67

tel./fax (+48) 17 853 68 98Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2011 Alpine - Carpathian Cooperation Bridge

projekt: agencjainvitro.pl, realizacja: agendo.pl