NEWSLETTER

Zapraszamy do skorzystania z naszego newslettera.
Wystarczy tylko dodać swój email.


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Idea.

1. 2. 3.

Wspieramy lokalnych przedsiębiorców

Promujemy rynek podkarpackich produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych

Umożliwiamy nawiązanie międzynarodowych kontaktów i współpracy, ułatwiając wejście na rynki szwajcarskie i Unii Europejskiej

Mapa instytucji

PROGRAM FORUM

III edycja " Alpejsko-Karpackiego Forum Współpracy"

13-14.09.2014 r. Hala Podpromie, Rzeszów

PIATEK, 12.09.2014

 • 10.00 – 16.00 Przyjazd i zakwaterowanie gości
 • 10.00 – 16.00 Montaż ekspozycji wystawienniczych
 • 19.00 Uroczysta Gala AKFW w Filharmonii Podkarpackiej:

- Inauguracja III edycji Alpejsko-Karpackiego Forum Współpracy

- II Uroczysta Gala wręczenia  „Karpackich Sokołów”

- Gala Finałowa Rozstrzygnięcie konkursu AGRO POLSKA 2014

Wstęp z dodatkowym zaproszeniem

SOBOTA 13.09.2014

 • 10:00 Otwarcie targów
 • 10:30 – 16:00 Wystawy, występy, prezentacje krajów, regionów i wystawców
 • 11:00 –  16:00  PANELE DYSKUSYJNE:

- Karpaty – wielki projekt. Polityczne i gospodarcze uwarunkowania rozwoju obszaru.

- Marka Karpacka „Carpathia” – gospodarczy znak jakości Euroregionu Karpackiego

- Transnacjonalne partnerstwo na rzecz rozwoju – targi partnerstwa alpejsko-karpackiego

 • 13:00  Uroczyste otwarcie III edycji Alpejsko-Karpackiego Forum Współpracy.
 • 16:00 Zakończenie I dnia targów

NIEDZIELA 14.09.2014

 • 10:30 Otwarcie II dnia targów
 • 10:30 – 16:00 Wystawy, występy, prezentacje krajów, regionów i wystawców
 • 11:00 - 16:00  PANELE DYSKUSYJNE:

- Kadry dla Karpat - Jak wykorzystać  szwajcarski model dualnego kształcenia zawodowego

- Innowacyjność po Szwajcarsku. Mission impossible dla środkowo-europejskiego modelu wsparcia innowacji w gospodarce?

 • 16:00 Zakończenie targów i Forum

Edycja 2014

RELACJA Z III EDYCJI ALPEJSKO-KARPACKIEGO FORUM WSPÓŁPRACY, 13-14.09.2014 RZESZÓW

dsc_0267.jpg
dsc_0180.jpg
img_6382.jpg
img_6546.jpg
dsc_0150.jpg

W dniach 13-14 września 2014r. w Hali Podpromie odbyła się już kolejna, III Edycja Alpejsko-Karpackiego Forum Współpracy zorganizowana przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska przy współorganizacji ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpaci Pro Carpathia w ramach projektu pn. „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy”, który współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

ZAŁOŻENIA III EDYCJI ALPEJSKO KARPACKIEGO FORUM ZOSTAŁY ZREALIZOWANE.

Trzecia edycja międzynarodowej imprezy targowo-konferencyjnej miała na celu promocję gospodarczą Karpat oraz wzbudzenie dyskusji na temat rozwoju regionu w oparciu o doświadczenie i sukcesy wysoko rozwiniętych górskich krajów Europy. To największe targowo-konferencyjne przedsięwzięcie w Europie Środkowo-Wschodniej promowało obszar karpacki, jego wyjątkowe walory i potencjał społeczno-gospodarczy oraz współpracę międzynarodową z innymi regionami europejskimi, zwłaszcza alpejskimi.

Tegoroczne „Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy” miało formę wystawy narodowej krajów i regionów karpackich i alpejskich, a także nastawione było na promowanie idei międzynarodowej współpracy partnerskiej. Targom przyświecało hasło: „Karpaty – pomiędzy mistyką a  inteligentnym rozwojem” oraz było poświęcone inauguracji Marki Karpackiej „CARPATHIA” – innowacyjnej terytorialnej marki Karpat wykreowanej przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska wspólnie z Instytutem Turystyki w Sierre. „Carpathia” stanowić ma nowy, silny impuls do rozwoju gospodarki karpackiej i turystyki opartej na bogatym dziedzictwie kulturowym oraz unikalnej przyrodzie obszaru Karpat. Jest to idea łącząca instytucje, środowiska i mieszkańców Euroregionu Karpackiego w tworzeniu wspólnej przestrzeni społeczno – gospodarczej.

W ramach części wystawowo-targowej Forum zaprezentowały się w tym roku najaktywniejsze karpackie podmioty sektora publicznego i pozarządowego oraz przedsiębiorstwa skupione w ramach marki Carpathia, a także podmioty z krajów i regionów karpackich i alpejskich stanowiąc gotowość do podjęcia szerokich działań na rzecz rozwoju obszarów Euroregionu Karpackiego na bazie regionalnego i europejskiego partnerstwa. Gościliśmy instytucje otoczenia biznesu, samorządy, instytucje kultury. Różnorodność stoisk dodała wielkiego kolorytu targom, sprawiając, że każdy odwiedzający i uczestnik Forum mógł znaleźć to, co interesuje go najbardziej. Swoje oferty turystyczne prezentowały miasta m.in. Dębica, Truskawiec , Sambir, Lwów, Snina, Świdnik i uzdrowiska – jak Rymanów, Horyniec czy Iwonicz. Wśród wystawców znaleźli się m.in. wędliniarze z Jasiołki czy Markowej, piekarnie, producenci i dystrybutorzy wina, napojów, pierogów którzy rozmieszczeni byli wzdłuż Alei Smaków zrzeszającej członków klastra "Podkarpackie Smaki". Nie zabrakło artystów i rękodzieła. Wystawcy przyjechali nie tylko z Podkarpacia, ale również z innych regionów kraju i z zagranicy. W sumie zaprezentowało się 120 wystawców z całej Europy, m.in. z Hiszpanii, Szwajcarii, Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Belgii, Rosji, Węgier, Niemiec

Trzecia edycja Forum była również edycją podsumowującą projekt „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy”, w ramach którego aktywizowana jest współpraca samorządów, przedsiębiorców czy organizacji pozarządowych z partnerami alpejskimi w zakresach, które najbardziej nas w Karpatach interesują: turystyce, ochronie środowiska, wsparciu MŚP, czy organizacji rynków produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych.

Podczas Forum odbyły się panele dyskusyjne, prelekcje i występy artystyczne, degustacje regionalnych specjałów z Polski i zagranicy. Zwiedzający mieli okazję zakupu prezentowanych, nietuzinkowych produktów. Miały miejsce również prezentacje i spotkania biznesowe, w których mogli uczestniczyć zainteresowani. Już po raz drugi przyznane zostały Statuetki „Karpackich Sokołów” – wyróżnienia za wkład w rozwój współpracy w ramach Euroregionu Karpackiego, które zostały wręczone podczas Uroczystej Gali Inaugurującej III edycję Forum.

 

W ramach części konferencyjnej odbyło się pięć paneli dyskusyjnych, w których brali udział eksperci z całej Europy:


Panel I: „Karpaty – wielki projekt. Polityczne i gospodarcze uwarunkowania rozwoju obszaru”

Paneliści:

Jens Gabbe - Przewodniczący Rady Doradczej Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych

Marek Kuchciński - Wicemarszałek Sejmu

Dawid Lasek – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska

Stefan L. Eckert – Prezes Polenkompetenz – SaarLorLux-Pol

Roland Python – Dyrektor Swiss Contribution Office

Tadeusz Pióro – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

Zbigniew Niewiadomski - koordynator projektu Karpaty Łącza Centrum UNEP/GRID-Warszawa

W panelu dyskusyjnym moderowanym przez Pana Grzegorza Boratyna podkreślono, jak bardzo na przestrzeni ostatnich lat zmienił się sposób postrzegania Karpat. Obszar ten z roku na rok staje się coraz bardziej konkurencyjny w stosunku do znanych regionów górskich. Promocja Karpat na arenie międzynarodowej jest zadaniem trudnym, ze względu na dużą odległość od największych ośrodków przemysłowych. Wielu obcokrajowców zna Warszawę czy Kraków, Rzeszów natomiast musi nieustannie pracować, aby dogonić wspomniane miasta i stać się miejscem rozpoznawalnym na mapie Europy i świata.W trakcie dyskusji podkreślono również ogromną rolę jaką w rozwoju obszaru odgrywa edukacja, życie w zgodzie z naturą i dbanie o środowisko, a także docenianie surowców i potencjału który tkwi w regionie karpackim.


Panel II: „Marka Karpacka „Carpathia” – gospodarczy znak jakości Euroregionu Karpackiego”

Paneliści:

Sten-Rune Lundin – Starszy doradca i zastępca dyrektora departamentu Przedsiębiorczości i Stowarzyszeń. Zarząd Powiatu Dalarna, Szwecja

Piotr Lutek – Prezes Synergia sp. z o.o.

Ralf Meyer – Koordynator projektu (projekt ‘The Locator’ - Euregio Meuse-Rhine)

Paolo Petiziol – Prezes Stowarzyszenia Mitteleuropa Cultural Association

Manu Broccard – Profesor Instytutu Turystyki Hes-SO Valais, Szwajcaria

Krzysztof Miśkiewicz – Doktor, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Maria Napiórkowska - Dyrektor Deprtamentu Turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

W trakcie dyskusji nad Marką Karpacką „Carpathia”, której przewodniczył Pan Dawid Lasek poruszono wiele interesujących kwestii, począwszy od technicznych zagadnień dotyczących samego procesu budowy marki i jej składowych, a na scharakteryzowaniu produktu, którym jest „Carpathia” zakończywszy. Atuty regionu, którymi są żywa kultura, obyczaje, naturalna gościnność, kuchnia lokalna, nieskażona przyroda, gwary, stroje to niezaprzeczalnie wystarczająca podstawa, aby zbudować markę karpacką, która będzie rozpoznawalna na całym świecie. Podkreślono również dużą rolę jaką w budowie marki na arenie międzynarodowej odgrywają instytucje państwowe, mogące swoją aprobatą czy też formalnym wsparciem znacząco wpłynąć na rozpowszechnienie i promocję produktu.


Panel III: „Innowacyjność po Szwajcarsku. Mission impossible dla środkowo-europejskiego modelu wsparcia innowacji w gospodarce (w ramach projektu „Transnacjonalne partnerstwo dla innowacji w turystyce)

Paneliści:

Katarzyna Klimek – Doktor Instytutu Turystyki HES-SO Valais, Szwajcaria

Manu Broccard - Profesor Instytutu Turystyki Hes-SO Valais, Szwajcaria

Vincent Escriba – Dyrektor Indianland Museum Gossau, Szwajcaria

Christina Lindfors - Dyrektor wykonawczy Leader Dalälvarna, Szwecja

Antoni Kamiński – Prezydent Educare et Servire

François Parvex - SEREC Sàrl

Sebastian Bellwald - Regiosuisse - Network Unit Regional Development

Heino Meessen – Doktor Uniwersytetu w Bernie, Szwajcaria

Trzeci panel był doskonałą okazją, aby przedyskutować różnice między Szwajcarią a Polską jeśli chodzi o innowację w turystyce. Prezentowane przez szwajcarskich ekspertów przykłady i rozwiązania stanowiły cenną wskazówkę, którą z pewnością można zastosować w polskich realiach. Szwajcaria swój sukces zawdzięcza wiedzy, zdobywanej poprzez wieloletnie doświadczenia. Dzięki niej Szwajcarscy przedsiębiorcy branży turystycznej doskonale wiedzą jak ważne jest kultywowanie tożsamości, inwestowanie w małe lokalne przedsiębiorstwa, produkty i ich promocja. Ogromną rolę odgrywa również zmysłowe poznanie, smaki, zapachy czy widoki jako czynniki charakteryzujące dane miejsce/produkt to najlepszy sposób na to, aby klient-turysta jak najdłużej przechowywał w pamięci to, czego doświadczył. Bardzo ważnym czynnikiem jest również bezpośredni kontakt gospodarza/właściciela z klientem, na skutek którego rodzi się sympatia i chęć ponownego przybycia nie tylko do miejsca, ale i człowieka. Paneliści zgodnie przyznali, że w czasach zdominowanych przez nowoczesne technologie warto zaoferować turystom alternatywne rozwiązania, gdzie mogę odpocząć od cywilizacyjnego zgiełku, spotkać się twarzą w twarz w realnym czasie i miejscu.


Panel IV: „Kadry dla Karpat - Jak wykorzystać szwajcarski model dualnego kształcenia zawodowego”

Paneliści:

Thomas Peter Binder – Burmistrz Gminy Gossau, Szwajcaria

Katarzyna Klimek - Doktor Instytutu Turystyki HES-SO Valais, Szwajcaria

Natalya Yakusheva – Doktorantka Södertörn University, Szwecja

Adam Panek – Dyrektor PUP Rzeszów

Powyższy panel dobitnie ukazał wady polskiego systemu szkolnictwa. Masowa produkcja magistrów, gimnazja, a także brak zajęć praktycznych to tylko niektóre ze wskazanych przez ekspertów błędów. Marginalizacja kształcenia zawodowego, czy też postrzeganie go jako gorsze to czynnik, który diametralnie odróżnia polski system od szwajcarskiego. Kształcenie zawodowe w Szwajcarii cieszy się dużą popularnością i prestiżem, natomiast zajęcia praktyczne są nieodłącznym elementem procesu nauczania. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje się m.in. w komunizmie, który znacząco wpłynął nie tylko na gospodarkę, ale i postrzeganie samego kształcenia.


Panel V: „Transnacjonalne partnerstwo na rzecz rozwoju – targi partnerstwa alpejsko-karpackiego”

Paneliści:

Zinoviy S. Broyde – Dyrektor Centrum "EcoResource" Ukraina

Katarzyna Strassnigg-Balinska - Przedsiębiorca, Genossenschaft Hotel Linde

Thomas Peter Binder - Burmistrz Gminy Gossau, Szwajcaria

Elzbieta Tomczyk-Miczka – Manager Projektowy, Małopolska Organizacja Turystyczna

Markus Eggenberger - Kierownik Programu dla Polski, Swiss Agency for Development and Coopreation

Ewa Wnukowska - Dyrektor Departamentu Programów Europejskich, Władza Wdrażająca Programy Europejskie

Johan Ketelers - Sekretarz Generalny, International Catholic Migration Commission

Moderowany przez Pana Dawida Laska panel z udziałem wielu znamienitych ekspertów był okazją, aby ukazać mnogość korzyści płynących ze współpracy polsko-szwajcarskiej. Ważnym czynnikiem determinującym sukces danego przedsięwzięcia są partnerskie zasady współpracy. Współdziałanie na równych warunkach, bezkompleksowe podejście do realizacji celów to podstawa satysfakcjonującej kooperacji. Eksperci zwrócili również uwagę na niwelowanie różnic pomiędzy ośrodkami miejskimi, a wiejskimi, co odbywać się ma m.in. poprzez działalność lokalnych społeczności. To ludzie powinni wychodzić z inicjatywą, jako znawcy własnego środowiska i znający jego słabe, ale również moce strony, które warto promować.

 

Imprezą towarzyszącą Alpejsko-Karpackiemu Forum Współpracy był POKAZ KULINRNY z udziałem pochodzącego z Francji kucharza znanego z programów telewizyjnych Pascala Brodnickiego, który był gwiazdą drugiego dnia czyli niedzieli. Podczas pokazu zgromadzeni goście mieli okazję degustacji specjalnie przygotowanej przez Pascala potrawy alpejsko-karpackiej tj. ALPEJSKICH PLACKÓW ZIEMNIACZANYCH Z SEREM, W TOWARZYSTWIE SAŁATY Z KAPUSTY, KOPREM WŁOSKIM, JABŁKAMI I KWIATAMI JADALNYMI. Do potrawy zostały użyto wybrane produkty alpejsko-karpackie. Nie zabrakło również degustacji przepysznych win karpackich jak i szwajcarskich prosto z Lozanny, stoli

Aktualności

W chwili obecnej nie posiadamy informacji w tym dziale.
W GÓRĘ

 

carpathia_logo.jpg

karpacki_horyzont.jpg karpacka_agencja.jpg

 

Karpackie Centrum Współpracy Gospodarczej

i Produktu Regionalnego

Rynek 16

35-064 Rzeszów

tel. (+48) 17 852 52 05

fax. (+48) 17 862 20 73

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 5

35-064 Rzeszów

tel. (+48) 17 850 65 67

tel./fax (+48) 17 853 68 98Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2011 Alpine - Carpathian Cooperation Bridge

projekt: agencjainvitro.pl, realizacja: agendo.pl